Teologiska fakulteten

Ökad kunskap och förståelse för religioner och livsåskådningar

Ämnesmässigt djup, tvärvetenskaplig bredd och hög kvalitet. 

Forskarutbildning

Teologiska fakulteten erbjuder utbildning på forskarnivå inom 11 olika ämnesområden och ett profilområde.

Genom olika former av samverkan mellan forskarutbildningsämnen kan vi erbjuda våra doktorander en livaktig utbildningsmiljö präglad av ämnesmässigt djup, tvärvetenskaplig bredd och hög kvalitet.

Aktuella utlysningar efter doktorander

Hedersdoktorer

Hedersdoktor är en titel som tilldelas personer som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet. Varje år har fakultetsnämnderna möjlighet att utse en eller flera hedersdoktorer.

Hedersdoktorer vid teologiska fakulteten