Teologiska fakulteten

Sveriges största forsknings- och utbildningsenhet för frågor om teologi, religion och närliggande områden. 

Bok om teologiska fakultetens 1900-talshistoria

Boken Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet 1916–2000. Historiska studier har just utkommit. Där beskrivs bland annat de olika forskarämnenas utveckling och förändringar under 1900-talet.

Med fokus på viktiga vägval visas hur mycket av vad som idag anses självklart från början inte alltid har varit det. Läsaren får möta en rad pregnanta professorsprofiler, liksom docenter och lektorer, och följa många av fakultetens interna diskussioner.

En annan utförlig studie rör grundutbildningens förändringar med studieordningarnas skiftande tyngdpunkter i olika tider. Det visas hur det varit skolans krav på nya lärarutbildningar som drivit på, mera än kyrkans förväntningar på prästutbildningen. Ett avsnitt rör hur jämställdhetsarbetet initierades och med tiden institutionaliserades.

Studien av fakultetens internationella kontakter börjar med Olaus Petri Stiftelsens hemlighetsfulla grundande och breda verksamhet och tecknar sedan en rad formaliserade samarbeten. Delstudier ägnas den praktiska prästutbildningens tillkomst, genomförande och avveckling och varför Stockholms teologiska institut (ITH) inrättades och senare kom att överlämna sin utbildning till fakulteten. I bokens inledande kapitel skildras hur de en gång mycket starka formella banden mellan fakulteten och kyrkan successivt löstes upp och hur fakulteten agerade då.

Den nya fakultetshistoriken är författad av professor em. Oloph Bexell. Den innehåller fristående och utförliga förstudier till en kortare, mera översiktlig och sammanfattande framställning, som kommer att ingå i ett band av bokverket Uppsala universitets historia 1793–2000. Den bygger på omfattande arkivstudier och lägger fram ett brett material som förklarar skeendet och ofta ger vardagsnära glimtar ur fakultetens liv.

Boken är illustrerad, omfattar 405 sidor och ingår i serien Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet. C. Organisation och historia.

Boken kan beställas genom Acta-redaktionens online-shop:

Beställ Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet 1916–2000. Historiska studier 

Senast uppdaterad: 2022-12-14