Om fakulteten

Fakulteten är Uppsala universitets äldsta och består av en institution som har bedrivit teologisk forskning och undervisning sedan universitetet grundades.

Forskning

Inom institutionen bedrivs forskning inom bland annat klassiskt teologiska och kyrkliga frågor, bibeltolkning och skönlitteratur, mötet mellan naturvetenskap och religion, riter och psykologisk hälsa, teologiska och filosofiska aspekter på djuretik samt religion och välfärd.
Det finns sju forskarutbildningsämnen med sammanlagt tolv inriktningar. 

GRUNDUTBILDNING

På grundläggande nivå finns kurser och program som ger kunskap om religioner lokalt och globalt, historiskt och i nutid, om innehållet i livsåskådningar och religioner, deras betydelse för etiska och religionsfilosofiska problem, om religiösa texters, särskilt Bibelns, tillkomst, bakgrund och kulturella inflytande samt kristna kyrkors olika självförståelser och samspel med samhället.

UTBILDNING PÅ AVANCERAD NIVÅ

På avancerad nivå finns förutom mastersprogrammet i teologi och religionsvetenskap även program med inriktning mot mänskliga rättigheter, religion och konflikt, internationell humanitär verksamhet och europeisk kultur – de tre senare ges på engelska och de två senare är internationella samarbetsprogram.

Institution och lediga jobb

Teologiska institutionen

Lediga jobb

Senast uppdaterad: 2021-03-22