Bredd, djup och mångfald

Lär dig planera, tänka kritiskt och ta ansvar.

Utbildning på forskarnivå

Vår forskning behandlar ett stort antal frågor. Några av dessa är: klassiska teologiska frågor och kristna kyrkor genom historien, interreligiösa relationer, assimilationsprocesser bland invandrare, bibeltolkning och postkoloniala studier, mötet mellan vetenskap och religion, riter och psykologisk hälsa i det sekulariserade Sverige och religion och media. 

Dessa exempel visar på forskningens samhällsrelevans och dess betydelse för att nå en djupare förståelse av historiska och samtida händelser och fenomen.

Våra forskarutbildningar syftar till att du ska bli en självständig forskare med god förmåga att förmedla kunskaper. Du blir redo för komplexa och kvalificerade arbetsuppgifter inom näringsliv, offentlig förvaltning, högskolor och universitet.

Utlysta doktorandtjänster

Kontaktperson för forskarutbildningen

Studierektor för forskarutbildningen är Mohammad Fazlhashemi