Forskarutbildningsämnen och behörigheter

För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att du har såväl grundläggande behörighet som särskild behörighet. 

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

URVAL

Vid antagningen görs ett urval bland de behöriga sökande. I urvalet tas hänsyn till din förmåga att tillgodogöra dig utbildningen genom en bedömning av:

  • dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet
  • övriga analytiska förmågor som styrkts med examensarbeten och uppsatser samt en projektplan
  • övriga dokumenterade kunskaper som kan ha betydelse för en forskarutbildning.

Ämnen

Sedan årsskiftet 2020/2021 finns det sju forskarutbildningsämnen inom teologi och religionsvetenskap. Du hittar allmänna studieplaner till dessa och till de tolv forskarutbildningsämnen som tidigare utgjorde forskarutbildningen via länkarna längre ned på den här sidan. 

Forskarutbildningsämnen till och med hösten 2020

Forskarutbildningsämnen för dig som påbörjade forskarutbildningen till och med hösten 2020.

Forskarutbildningsämnen från och med årsskiftet 2020/2021

Forskarutbildningsämnen för dig som påbörjade forskarutbildningen efter hösten 2020.

Senast uppdaterad: 2021-12-02