Hedersdoktorer 2018

Öppen föreläsning med Teologiska fakultetens hedersdoktorer 2018:
Professor Lori G. Beaman
Professor Sidnie White Crawford
Professor Elaine Scarry

2018-01-25 kl 13:15 – 16:00
Museum Gustavianum Auditorium Minus