Kommande disputationer vid teologiska fakulteten

  • Geijersalen Eng 6-1023, Engelska Parken, Uppsala 2020-10-23 kl 10:15

    Persson, Madelene

    Frågan om människovärde: En kritisk studie av mänskliga rättigheter i rasismens och migrationens tidevarv

    Open access