CRS samverkansdag 2023

  • Datum: –17.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Kontaktperson: Martha Middlemiss Lé Mon
  • Seminarium

CRS samverkansdag äger för våren 2023 rum den 7:e februari. Vi fokuserar den här gången på tre av våra sex forskningsteman - Migration och medborgarskap; Familj, genus och demografi; samt Vetenskap, utbildning och livsåskådning. Föredrag från forskare inom dessa tre teman kommer att fylla eftermiddagen, och vi gästas även av Tora Holmberg, vicerektor för Humaniora och samhällsvetenskap.

Ytterligare information

Senast uppdaterad: 2021-03-22