Teologiska fakulteten

Dekanus: Prof. Mattias Martinson, tel. 018-471 68 67
Prodekanus: Prof. Cecilia Wejryd, tel. 018-471 21 90

Utbildningsledare:
Katarina Westerlund, tel. 018-471 18 55
Stina Fallberg Sundmark, tel. 018-471 26 86

Fakultetshandläggare:
Karin Andersson Schiebe, tel:018-471 61 22
Ingela Johansson (tjl), tel. 018-471 19 08
Terese Kanellopoulus Sundström, tel. 018-471 25 72

Kansli: Se 3.9.1

Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress: Box 256, 751 05 UPPSALA