Religionsvetenskaplig utbildning

Händer som håller upp en jordglob av glas

Religion berör allt från världspolitik till individers sökande efter lycka och mening och vi ger kurser och program som sträcker sig från de stora världsreligionerna i historia och nutid till mänskliga rättigheter, från textkritisk bibeltolkning till psykologiska och filosofiska studier.

Kurser

Program på grundnivå 

Program på avancerad nivå

Forskarutbildning

Senast uppdaterad: 2022-12-14